Het aantal Nederlanders dat besloten heeft in Duitsland een woning te kopen en zich hier ook permanent te vestigen, is de laatste jaren fors toegenomen, terwijl een eveneens groeiend aantal landgenoten er inmiddels sterk over denkt dit voorbeeld te volgen. De redenen van Nederlanders om in Duitsland te gaan wonen, liggen kennelijk steeds meer voor de hand. Alhoewel de redenen uiteraard per gezin of persoon sterk kunnen verschillen, zijn er toch een aantal te noemen, die in algemene zin voor vele Nederlanders van groot belang zijn geweest om de overstap naar Duitsland te maken. Veel genoemde redenen in dit verband zijn:

     het financiŽle aspect.
De prijzen van onroerend goed in Duitsland zijn beduidend lager dan in Nederland. Hierdoor betaalt de Nederlandse koper verhoudingsgewijs veel minder voor een Duitse woning dan voor een vergelijkbare woning in Nederland. Een gerenommeerd regionaal dagblad maakte nog niet zo lang geleden melding van een statistisch onderzoek, waaruit bleek dat voor koopwoningen in Duitsland gemiddeld ca. 40% minder werd betaald dan voor een gelijksoortig woonpand in Nederland. Ook andere (vastgoed gelieerde) bronnen houden rekening met prijsverschillen variŽrend van 30% tot 50% ten voordele van de koopwoningen in Duitsland.
Niet alleen de lagere aanschafprijs en de (daarmee samenhangende) geringere hypotheeklasten maar ook andere kosten zoals bijvoorbeeld een minder dure (andere vorm van) OZB dragen ertoe bij, dat de gemiddelde woonlasten in Duitsland aanmerkelijk lager zijn.
Een ander financieel voordeel is de hypotheekrente-aftrek, die behouden kan blijven als men besluit naar Duitsland te verhuizen. Immers bij aankoop van een woning in Duitsland is ook de hypotheekrente voor Nederlanders - die hun inkomsten in Nederland genieten - aftrekbaar op grond van de Belastingwetgeving 2001, mits deze woning de hoofdverblijfplaats van de eigenaar is.
Ook het autorijden is in Duitsland aanzienlijk goedkoper. Geen BPM (lagere aanschafprijs nieuwe auto) en een vriendelijk tarief voor de wegenbelasting zorgen ervoor dat de auto betaalbaar blijft.

     het woongenot.
Behalve vanwege de gunstige financiŽle aspecten is het wonen in Duitsland bij Nederlanders ook erg geliefd vanwege het woongenot, waarbij te denken valt aan de kwaliteit en de royale afmetingen van de Duitse woningen, de kavelgrootte, maar vooral ook aan de ruimte, rust en natuurschoon.
Tot het woongenot wordt ook gerekend, de snelle verkeersverbindingen en de vaak uitstekende bereikbaarheid via de Duitse autobaan met zowel Nederland als Duitsland. Daarbij is er doorgaans sprake van een efficiŽnte reistijd, omdat de automobilist onder normale omstandigheden in het Duitse grensgebied niet gehinderd wordt door dagelijkse files.
Voor de dagelijkse boodschappen in de supermarkten kan de consument gebruik maken van riante openingstijden gedurende 6 dagen per week, een zeer uitgebreid assortiment aan artikelen en veelal probleemloos en onbetaald "parkeren voor de deur". Naast de vele moderne winkelcentra in het Duitse grensgebied heerst er ook een uitstekend (winkel)-voorzieningenniveau in vele van de overige grensplaatsen.

     het sociaal leefklimaat.
Een ander belangrijk motief om voor Duitsland te kiezen is gebaseerd op reacties van Nederlanders, die inmiddels alweer langere tijd in Duitsland wonen en vol lof zijn over het sociaal leefklimaat: geruisloze acceptatie van Nederlanders in hun nieuwe Duitse leefomgeving, positieve beoordeling van de wijze waarop in Duitsland de gezondheidszorg is geregeld, waardering voor het onderwijsniveau en tevredenheid over aansluiting van Nederlandse leerlingen in het Duitse onderwijssysteem.
 

 

Een huis zoeken in Duitsland

Ieder land kent zijn eigen gebruiken en gewoontes en de ene gewoonte hoeft niet per definitie beter of slechter te zijn dan de andere, maar wel duidelijk anders. Met dit fenomeen worden ook de Nederlanders geconfronteerd zodra zij op huizenjacht gaan in Duitsland.
In tegenstelling tot hetgeen gebruikelijk is in Duitsland, worden de woningen in Nederland in de meeste gevallen openlijk en publiekelijk aangeboden, d.w.z. de adresgegevens worden vermeld en er staat een bord in de tuin, zodat belangstellenden in staat worden gesteld, vooraf eerst eens rustig langs de woning te rijden en eventueel ook nog de naaste omgeving te verkennen.

In Duitsland ligt het thema "huisverkopen" toch net even iets gevoeliger en ontbreekt niet alleen het bord in de tuin, maar worden ook de adresgegevens niet vermeld. De huizenjacht in Duitsland kent dus wel terdege z'n eigen regels en gewoonten en wijkt op essentiŽle punten af van de manier waarop Nederlanders in hun eigen land een eerste indruk opdoen van te koop staande woning. Respect tonen voor de wijze waarop woningen in Duitsland te koop worden aangeboden werkt hier beslist in ieders voordeel en dit geldt zeker voor de (potentiŽle) koper van een woning in Duitsland.

 

Uiteraard zijn er voor geÔnteresseerde Nederlanders diverse andere mogelijkheden om reeds in het voortraject over een bepaalde woning toch alle gewenste informatie te verkrijgen via de betrokken makelaar. De rol van de makelaar is hierbij cruciaal en behalve voor het maken van een bezichtigingafspraak kan er ten allen tijde telefonisch contact worden opgenomen voor een algemene beschrijving van de ligging en situering. Echter met de makelaar een afspraak maken voor een bezichtiging is en blijft ontegenzeglijk de meest efficiŽnte manier om in een kort tijdsbestek een zo compleet mogelijke indruk te krijgen van de beoogde woning.

Belangstellenden worden dan ook van harte uitgenodigd een bezichtigingsafspraak te maken met de makelaar.

 

 

Een huis kopen in Duitsland

 

Op huizenjacht

Alvorens op huizenjacht te gaan in Duitsland is het voor geÔnteresseerden van het allergrootste belang, dat zij vooraf allereerst hun financiŽle draagkracht bepalen en wel specifiek toegespitst op het kopen van een woning in Duitsland. In sommige gevallen zijn de financieringsmogelijkheden voor de aankoop van een Duitse woning beperkter dan wanneer er een woning in Nederland zou worden gekocht. Ook hier geldt dat het makelaarsteam behulpzaam kan zijn wanneer eventuele kopers hun financiŽle draagkracht door deskundigen willen laten vaststellen. Voor belangstellenden met een uitkering in Nederland is het raadzaam - afhankelijk van de aard van de uitkering - zich vooraf door de uitkeringsinstantie te laten informeren over de mogelijke gevolgen (voor het inkomen) als men zich permanent in Duitsland gaat vestigen.

 

Overgaan tot kopen

Het kopen van een woning in Duitsland verschilt toch duidelijk van de manier waarop kopers in Nederland gewend zijn een woning te kopen. In Nederland is het gebruikelijk dat -indien koper en verkoper overeenstemming hebben bereikt over koop en verkoop- de verkopende makelaar de koopovereenkomst ("voorlopige koopakte") opstelt en dat daarin doorgaans de ontbindende voorwaarde van financiering wordt opgenomen. Deze ontbindende voorwaarde is in de regel een aantal weken van kracht. Nadat de termijn van de ontbindende voorwaarde is vervallen zijn koper en verkoper definitief gehouden aan de koopovereenkomst. Vervolgens vindt -op een in de koopovereenkomst genoemde datum- bij de notaris zowel akte-passering als betaling van de koopsom plaats. Uiterlijk de volgende dag wordt de koper als nieuwe eigenaar ingeschreven in de Openbare Registers van het Kadaster.

 

Bij aankoop van een woning in Duitsland verloopt de procedure anders en ontbreekt de door de makelaar opgestelde koopovereenkomst en dus ook de daarmee samenhangende rechtskracht en ontbindende voorwaarden. Als koper en verkoper het eens zijn over de koopsom en alle andere belangrijke afspraken en condities, geeft de makelaar aan de Duitse notaris de opdracht het koopcontract op te stellen. Beide partijen worden vervolgens door de notaris uitgenodigd om de notariŽle akte te komen tekenen. Dus pas bij de notaris wordt de inhoud van de koopovereenkomst en de wilsovereenstemming van partijen vastgelegd en is als zodanig dan eerst de koop gesloten.

 

Anders dan in Nederland kent de notariŽle koopovereenkomst in Duitsland geen ontbindende voorwaarden en derhalve ook niet de in Nederland veel toegepaste ontbindende voorwaarde van financiering. Alvorens in Duitsland bij een notaris een koopcontract te tekenen, dient de koper ervoor te zorgen dat hij of zij een onherroepelijke toezegging voor een financiering heeft geregeld bij een erkende Nederlandse of Duitse geldverstrekker.

 

 

Volledige begeleiding en een totaalpakket aan diensten

Een volledige begeleiding bij de aankoop van een woonpand in Duitsland omvat voor de Nederlandse koper beduidend meer dan alleen het traject van "huizenjacht tot en met de eigendomsoverdracht". Keuzebegeleiding uit het royale woningaanbod, bezichtigingen, professionele adviezen, verkenning van de financieringsmogelijkheden, onderhandelingen en een volledige begeleiding van het koopcontract bij de Duitse notaris zijn uitermate belangrijke zaken waarvoor de Nederlandse koper vanzelfsprekend op ieder moment terecht kan bij de makelaar of een andere specialist van ons Nederlands-Duits makelaarsteam.

 

Echter ook wanneer zaken als financiering, aankoop en eigendomsoverdracht inmiddels al tot in de puntjes zijn geregeld, moeten er door de toekomstige Nederlandse bewoners nog een groot aantal zaken worden geregeld om het wonen in Duitsland ook daadwerkelijk voor te bereiden en verder vorm te geven, waarbij te denken valt aan o.a. verzekeringen, administratieve handelingen, autorijden in Duitsland, kinderbijslag, belastingen, overheidsregelingen en tal van andere zaken mede afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden of gezinssituatie. In dit verband is het voor Nederlandse kopers ook van groot belang en tevens een geruststelling, om te weten, dat er binnen ons makelaarsteam geadviseerd en begeleid wordt door een gemengd team van zowel Nederlandse als Duitse makelaars, gesteund door diverse andere deskundigen.

Immers als Nederlander in Duitsland een woning kopen om daar te genieten van alle voordelen, die het wonen in Duitsland te bieden heeft, is weliswaar een riante situatie, maar vraagt tevens ook om onderlinge afstemming tussen de Nederlandse en Duitse wet- en regelgeving, waarbij de know-how van zowel Nederlandse als Duitse deskundigen binnen ons makelaarsteam vaak ontzettend praktisch blijkt te zijn.

 

 

Royaal woningaanbod

Als woningzoekende in Duitsland vindt de Nederlandse koper bij Interhuys Makelaars niet alleen een ruime keuze in de vele soorten woonhuizen en woonboerderijen, maar er kan ook gezocht worden in zowel hogere als lagere prijsklassen. Zo liggen er ook voor diegenen -voor wie in Nederland de instapprijs van een vrijstaande woning te hoog is- toch nog voldoende mogelijkheden een vrijstaande woning te kopen op korte afstand van de Nederlandse grens.
Mede door de uitstekende samenwerking met een groot aantal Duitse makelaars in verschillende regio's is het totale aanbod altijd dusdanig groot dat er op elk moment voor "iedere beurs" een passende woning kan worden gevonden.

 

 

Uw woning in Nederland verkopen?

Op het moment dat u als woningzoekende definitief besluit de overstap naar Duitsland te maken, kan het zo zijn, dat uw eigen woning in Nederland nog niet verkocht is. Al naar gelang de situatie bekijken wij graag samen met u hoe wij als Interhuys Makelaars u in dat geval de helpende hand kunnen bieden.